Ca 3-5 cm med leca i bunnen av hver potte. Diameteren på disse er vel ca 25.cm fordi georginer breier seg fort i det de har kommet opp i vekst.