Visste du at Iran har sin helt egen kampsport? Den ble utviklet for å klare seg mot soldater til hest og er en slags fribryting kombinert med bruk av trekjegler og lemmer som de bruker som et slags skjold.