Fra et tehus med tilhørende piperøyking. Frukttobakk.