Inne på "fargelaben". dette er alle grunnfargene i teppeproduksjon med naturfarger.