Dette er en tagger som er glad i å fiske i hvert fall. (Jeg synes at personen på "piecen" var snarlik en bekjent)